Ir a la página principal  
Ir a la página principal
InicioHistoria del puebloPoblación actualArquitectura tradicionalSituación geográficaRutas naturalesFiestas y tradicionesGalería fotográfica
Arquitectura Tradicional
Las Casas Aisladas
El Poblament dispers
 
El poblament dispers ha estat molt important a tota la Marina Alta, sobretot des d´època mussulmana, quan la població s´estructurava al voltant de les alqueries i dels rafals. Pel que fa a Benitatxell, des del segle XII, apareix documentada l´alcheria vocata Ablabiar, i hi ha testimonis materials d´assentaments musulmans a les partides de l´Abiar, les Abiars Altes, l´Ascassar, Lluca i Benitatxells. Després de l´expulsió dels moriscos (1609), la repoblació cristiana es concentra al voltant del nucli de Benitatxell, però l´alqueria de l´Abiar encara té entitat de població, tal com es reflecteix a l´acta d´erecció de la Universitat de Benitatxell: ...y de nou crear en Universitat als vehins y habitadors de les cases construhydes y edificades en el territori de Benitachell i Alqueria del Abiar,... La documentació del segle XVIII consultada , també palesa nombroses construccions aïllades escampades pel terme de Benitatxell.
 
Però serà al segle XIX, amb l´eclosió de la indústria pansera, quan es produirà la proliferació d´edificacions per totes les terres cultivables de la Marina. En paraules de Costa Mas (El marquesat de Denia, 1977): "El paisaje agrario experimenta profundas transformaciones; un alud de reconversiones y roturaciones impone, prácticamente, el monocultivo de la vid de moscatell y destruye la economía de autoconsumo, mientras el espacio rural se puebla de casas de labranza y riuraus.". Com a resultat d´aquesta eclosió constructiva, l´any 1900 hi havia a Benitatxell 566 edificis i 11 albergs i, d´acord amb l´estadística del 31 de desembre de 1910, al terme del Poblenou hi havia 629 edificacions, de les quals 350 estaven al poble i 279 estaven disseminades.
 
 
Caseta de la coma de Breco
volver atrás «
Inicio | Historia | Población | Arquitectura | Situación | Rutas Naturales | Fiestas y Tradiciones | Galería Fotográfica
Copyright 2019. Benitachell. info@benitatxell.com
Sitio Desarrollado por OVERANT.COM